مقایسه Intel XeSS، Nvidia DLSS، AMD Super Resolution | مرجع خبری و آموزشی پادوکار

مقایسه Intel XeSS، Nvidia DLSS، AMD Super Resolution


Intel XeSS یا Xe Super Sampling، ویژگی جدیدی از کارت های گرافیکی Arc Alchemist است که برای رقابت با فناوری های AMD و Nvidia طراحی شده است.

5 ماه پیش
پشتیبانی Intel XeSS بین DLSS و FSR تعادل ایجاد می کند | مرجع خبری و آموزشی پادوکار

پشتیبانی Intel XeSS بین DLSS و FSR تعادل ایجاد می کند


XeSS یک ویژگی نمونه برداری فوق العاده برای کارت های گرافیکی اینتل است. این ویژگی در کارت های گرافیکی اخیر Intel و Nvidia کار می کند،

5 ماه پیش