نقد و بررسی Oura Ring: انگشتری شیک که دلتان نمی خواهد از دستتان در آوردید | مرجع خبری و آموزشی پادوکار

نقد و بررسی Oura Ring: انگشتری شیک که دلتان نمی خواهد از دستتان در آوردید


حلقه Oura یک قطعه جذاب از فناوری پوشیدنی است. کوچک و نسبتاً نامحسوس، فضای مچی مناسب برای ساعت را اشغال نمی کند

5 ماه پیش